Charles Explorer logo
🇬🇧

Theoretic Grounds of Organic Chemistry

Class at Faculty of Education |
O02309027

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Posláním discipliny je seznámit studenty s obecnými otázkami organické chemie (stereochemie, reakční mechanismy, řešení reakčních schémat organické syntézy) a s novým organickým názvoslovím.