Charles Explorer logo
🇬🇧

Methods for Studying Chemical Substances

Class at Faculty of Education |
O02309028

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studenti získají přehled o principech základních instrumentálních metod využívaných ke studiu struktury látek a k jejich identifikaci. Kurs integruje poznatky z různých chemických disciplin (obecná a fyzikální chemie, analytická chemie, organická chemie a biochemie).