Charles Explorer logo
🇬🇧

Biochemistry

Class at Faculty of Education |
O02309029

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Živé systémy, jejich složení a organizace

Aminokyseliny (vlastnosti, stanovení a reakce) a peptidy

Bílkoviny (vztah struktury a funkce)

Enzymy: struktura, názvosloví, rozdělení do tříd

Chemie nukleotidů a nukleových kyselin; replikace

Transkripce, translace a posttranslační modifikace

Chemie lipidů; biomembrány a membránový transport

Principy látkové a energetické přeměny; bioenergetika

Fotosynthesa a pentosový cyklus

Citrátový a glyoxylátový cyklus

Metabolismus sacharidů. Metabolismus lipidů

Molekulární fyziologie

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je seznámit studenty se strukturou a vlastnostmi biologicky aktivních látek jakož i se základními metabolickými procesy.

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.