Charles Explorer logo
🇬🇧

Biochemistry Laboratory Course

Class at Faculty of Education |
O02309030

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V laboratorních cvičeních se studenti seznamují se základními technikami a postupy využívanými v biochemii. Kromě důkazů a stanovení významných skupin přírodních látek zabývají se také izolací látek z přírodního materiálu a zjišťováním chemických vlastností látek.

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.