Charles Explorer logo
🇬🇧

Lower-secondary School Chemistry Education

Class at Faculty of Education |
O02309031

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz podává komplexní přehled o metodách, formách a prostředcích konkrétní výuky základů chemie pro základní školy. V přednáškách se studenti seznamují s postupy výkladu stěžejních témat výuky chemie na základní škole, v laboratorních cvičeních připravují, předvádějí a vysvětlují pokusy k danému tématu, učí se pracovat s dalšími didaktickými prostředky.