Charles Explorer logo
🇬🇧

Methods of Chemistry Research

Class at Faculty of Education |
O02309035

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je doplnit poznatky základních chemických disciplin o některé speciální postupy a metody teoretického i praktického výzkumu. Jsou probrány jak základní operace (příprava vzorku k analýze), teoretické problémy (rovnováhy na fázových rozhraních) a speciální analytické metody (chromatografie, radiometrické analytické metody).