Charles Explorer logo
🇬🇧

Geochemistry

Class at Faculty of Education |
O02309036

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Posláním kurzu je seznámit studenty s obsahem předmětu a metodami jeho práce. Zaměřuje se na studium migrace prvků v prostoru a v čase, je doplněn teoretickými základy a přehledem možností uplatnění při řešení konkrétních problémů (nerostné suroviny, ochrana životního prostředí apod.).