Charles Explorer logo
🇬🇧

Nuclear Chemistry

Class at Faculty of Education |
O02309040

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je podat obraz vědního oboru, který se zabývá vlastnostmi hmoty na úrovni atomového jádra a jeho přeměn. Důraz je kladen na radiační chemii, zabývající se účinky ionizujícího záření a jejím využitím v praxi a při řešení chemických problémů.