Charles Explorer logo
🇬🇧

Chemization

Class at Faculty of Education |
O02309044

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět prezentuje chemizaci jako rozumné pronikání chem. přípravků, chem. metod a chemických vědomostí a dovedností do všech oborů lidské činnosti i do soukromého života lidí. Podle možností jsou zváni specialisté na chemii a analýzu potravin , na feromony, na priony, léčiva, event. podle přání účastníků.