Charles Explorer logo
🇬🇧

Principles of Chemistry Methods

Class at Faculty of Education |
O02309046

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Základním posláním kurzu je praktické a názorné poznání principů chemických metod, jejich metodik a technik, včetně instrumentace , a to hlavně prostřednictvím modelování, které by mělo být dostupné školám i úrovni žáků a studentů.