Charles Explorer logo
🇬🇧

Organic Chemistry Laboratory Course

Class at Faculty of Education |
O02309055

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Na konkrétních úlohách, které budou studentům zadány první den laboratorních cvičení, budou procvičeny následující preparační techniky používané v organické chemii:

Zahřívání pod zpětným chladičem

Destilace za atmosférického tlaku

Destilace za sníženého tlaku, práce s vakuovou rotační odparkou

Destilace s vodní parou

Krystalizace, krystalizace s použitím aktivního uhlí,

Práce za přísně bezvodých podmínek, sušení kapalin a příprava sušidel

Extrakce

Chromatografie na tenké vrstvě, plynová chromatografie

Stanovení bodu tání

Z hlediska typů reakcí dojde k procvičení:

Nukleofilní adice - eliminace (příprava oximu) nukleofilní adice Grignardova činidla na karbonylové sloučeniny (příprava terciárního alkoholu) substituce elektrofilní aromatická (příprava brombenzenu) substituce nukleofilní alifatická (příprava alkylbromidů), esterifikace kyselin nukleofilní acylová substituce (příprava acetanilidu) oxidace anorganickým oxidačním činidlem (kyselina adipová)

Annotation

Inorganic Chemistry Lab. Course

The main aim of this course is connection of theoretical part of organic chemistry with laboratory practice. Preparations based on reactions such as esterification, nucleophilic substitution, electrophilic aromatic substitution, addition to double bond in carbonyl group and elimination are chosen as models for work in organic laboratory. Students will be acquainted with basic operations often used for these preparations in organic chemistry. They can try distillation and vacuum distillation, crystallization, heating under reflux condenser, drying of organic solutions, organic solvents extraction, work with vacuum rotary evaporator, and work under anhydrous conditions etc.

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.