Charles Explorer logo
🇬🇧

Computers and Programming I

Class at Faculty of Education |
O02310018

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

V tomto předmětu budou posluchači seznámeni se základy programování a algoritmizace, praktické ukázky budou prováděny v prostředí programovacího jazyka Borland Pascal.

* Podrobně se budeme věnovat následujícím tématům:

- Seznámení s vývojovým prostředím.

- Proměnné, datové typy, konstanty, operátory, přiřazení, výrazy, používání procedur a funkcí

- Větvení programu. Funkce matematické, řídící program, z knihovny CRT.

- Cykly. Operace s řetězci

- Procedury, funkce

- Pole, datový typ záznam, práce se soubory

- Grafika

- Dynamická pamět

- Základní algoritmické problémy

Annotation

Introduction to algoritms and programing in Pascal.