Charles Explorer logo
🇬🇧

Methods of Problem Solving III

Class at Faculty of Education |
O02310033

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Odborná a didaktická práce se žáky základních a středních škol:

- matematické soutěže (MO, Matematický klokan, korespondenční semináře, ...)

- učebnice matematiky

- matematické časopisy

- zajímavá matematická literatura

- přijímací zkoušky na SŠ a VŠ

- maturitní zkoušky

- talentované děti na matematiku

- učební plány, osnovy

Annotation

Introduction of future teachers to their out-of-school activities, particularly to mathematical competitions (Mathematical Olympiad, Kangaroo, correspondence seminars), mathematical journals and books for pupils and teachers, seminars for teachers and pupils.