Charles Explorer logo
🇬🇧

Numerical Methods

Class at Faculty of Education |
O02310044

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kursu:

- Základní pojmy numerické matematiky: počítání s přibližnými čísly, chyby ve vstupních datech, chyby v numerických výpočtech, podmíněnost úloh a algoritmů

- Výpočet hodnot elementárních funkcí: Taylorovy polynomy, zobecnění a zefektivnění algoritmů výpočtu

- Numerické řešení rovnic s jednou neznámou: půlení intervalu, metoda tětiv, metoda tečen, iterační metoda

- Numerická kvadratura: obdélníkové, lichoběžníkové a Simpsonovo pravidlo, nevlastní integrály

Podmínky zápočtu: vypracování dvou seminárních prací.

Annotation

Calculation with approximated numbers, error, conditioned problems and algorithms.

Numerical solution of equations with one unknown: interval halving, method of chord s and of tangents, iterations.

Numerical solution of systems of equations: Gauss and Gauss-Jordan methods, iterations, matrix inversion.

Calculating the function value: interpolating polynomial, Horner scheme, Taylor polynomial.