Charles Explorer logo
🇬🇧

Mathematical software

Class at Faculty of Education |
O02310082

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Matematický software - Počítačové programy pro podporu matematiky a výuky matematiky.

Derive, Maple, Famulus - úpravy výrazů, symbolické a numerické řešení algebraických a diferenciálních rovnic, derivování a integrování funkcí. Zobrazování grafů funkcí jedné a dvou proměnných, grafické metody řešení rovnic. Rozklady na prvočinitele a další aritmetické funkce.

(Tematicky navazuje na kurs K19 Počítače a programování II.)

Cabri Geometrie - planimetrie na obrazovce. Konstrukce geometrických objektů, množin bodů, měření délek, obsahů a úhlů.

Grafické kalkulačky a jejich možnosti.