Charles Explorer logo
🇬🇧

Philosophical Special Seminary - Philosophical texts reading

Class at Faculty of Education |
O02312008

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Záměrem kurzu je poskytnout posluchačům schopnost pracovat samostatně s filosofickým textem, zejména s texty autorů 20. století. Na prvním semináři je vždy předložena nabídka několika děl významných autorů, z nich posluchači vyberou většinovým systémem jedno dílo.

Pro letošní rok bylo možné volit mezi následujícími knihami: 1. E.Fink Bytí, pravda, svět 2. E.Husserl, Karteziánské meditace 3. M.Heidegger, O pravdě a bytí 4. J. Patočka, Přirozený svět jako filosofický problém