Charles Explorer logo
🇬🇧

Sociology II.

Class at Faculty of Education |
O02312010

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět zahrnuje základy sociologie. Vývoj sociologie, hlavní směry.

Přehled hlavních metod výzkumu. Vztah společenského a přírodního.

Sociologické pojetí kultury. Osobnost v sociologickém pohledu.

Skupinový život. Sociální struktura společnosti.

Národ a etnické skupiny. Vývoj společnosti, modernizace.