Charles Explorer logo
🇬🇧

Ethics Seminar - Ethical Texts

Class at Faculty of Education |
O02312012

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je jedním z pěti seminářů, které posluchač volí, aby splnil povinnost absolvovat dva semináře k základnímu kurzu etiky ve druhém ročníku. Na prvním semináři studenti vyberou jednu ze dvou alternativ realizace kurzu četby: