Charles Explorer logo
🇬🇧

Postmodern Philosophy and Ethics

Class at Faculty of Education |
O02312016

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Základním úkolem kurzu je seznámit posluchače se změnami, které ve filosofii a především etice nastaly s nástupem poválečné doby a s jejich reflexí v postmoderní etice a filosofii. Jednotlivé přednášky se zabývají rozborem myšlenek nejvýznamnějších postmoderních myslitelů ? Lyotarda, Derridy, Foucaulta, Spaemanna, Baudlirillarda apod.

K základním rozebíraným problémům patří vztah posmoderny k Nietzschovi a strukturalismu. Část výkladu zabírá i problém vztahu modernity a postmodernity, jejich názorových střetů a vlivů. Neodmyslitelnou součástí kurzu je četba a interpretace stěžejních děl postmoderních autorů.