Charles Explorer logo
🇬🇧

Philosophy of humanity

Class at Faculty of Education |
O02312018

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurs je uvedením do problematiky filosofické a pedagogické antropologie. Od základních paradigmat vymezení člověka v antické, židovsko-křesťanské a osvícenské tradici se přechází k novověkým reflexím člověka, k možnostem a mezím filosofické a pedagogické antropologie.

Jde především o stylizace a sebeporozumění člověka jako biosociální bytosti, jako bytosti společenské , jako bytosti věřící, jako bytosti mravní, jako bytosti kulturní, jako askety života, jako bytosti vyrábějící, vychovávající, hrající si, jako bytosti otevřené světu.

Dalším obsahovým blokem je sebepojetí člověka v pojmech osoba, osobnost, existence, přirozenost člověka, podstata člověka a subjektivita.

Novověké pojetí člověka jako bytosti rozumějící (porozumění prostřednictvím jazyka, výkladu, překladu uvádí do hermeneutické a strukturalistické tradice).