Charles Explorer logo
🇬🇧

Philosophical Special Seminary - Philosophy of Religion

Class at Faculty of Education |
O02312061

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jednosemestrový kurs, probíhá formou semináře, proloženého přednáškami, končí zápočtem.

Přednáškový úvod vychází z odlišení filosofie náboženství od náboženské filosofie, nastiňuje filosofickou reflexi náboženství obecně i jednotlivých světových náboženství ve speciálním významu termínu náboženství.

četba a rozbor textu: K. Jaspers. Filosofická víra, dále ukázky z Bhagavaghíty, Gotamových řečí, Konfuciových rozprav, z Bible a z Koránu.