Charles Explorer logo
🇬🇧

Ethics Seminar - Ethics of Religion

Class at Faculty of Education |
O02312064

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jednosemestrový kurs, seminář, proložený přednáškami, končí zápočtem. Kurs je věnován založení etiky především v křesťanství, s přihlédnutím i k jiným světovým náboženstvím.

Četba a rozbor textu: A. Rich: Etika hospodářství, I. díl.