Charles Explorer logo
🇬🇧

Ethics Seminar - Hermeneutical Ethics

Class at Faculty of Education |
O02312067

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jazyk, text, interpretace, interpretační chyby, dezinterpretace.

Rozumění v hermeneutické tradici jako teoretické intellegere.

Rozumění u Heideggera jako rozumět své věci, stačit na ni, umět si s ní poradit. Každodenní rozumění jako netematické. Předchůdné porozumění "předinterpretuje" užití. Rozvrhový charakter našeho rozumění. Rozumění jako primární, výklad jako rozvoj či rozpracování rozumění. Nikoli teorie výkladu, nýbrž vykládání samo je úkolem hermeneutiky. Bezprostředně řečené a spolumíněné.

Gadamerova universální hermeneutika Tázající se rozumění. "Vycházejíce z rozhovoru, jímž jsme, pokoušíme se přiblížit temnosti řeči." Faktická řeč nestačí, aby vyčerpala vnitřní rozhovor, který nás podněcuje k rozumění.

"Možnost, že ten druhý má pravdu, je duší hermeneutiky."

Habermasova kritika dorozumění ve jménu dorozumění.

Rozumění a dorozumění jako témata etiky.