Charles Explorer logo
🇬🇧

Marketing in Education

Class at Faculty of Education |
O02312070

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Témata kurzu:

1. Marketing, vznik a podstata marketingu.

2. Strategie marketingu

3. Nástroje marketingu (marketingový mix)

4. Marketingový výzkum.

5. Segmentace trhu

6. Produkt, výrobková politika

7. Životní cyklus produktu

8. Distribuce

9. Maloobchodní organizace a velkoobchod

10. Cena (metody cenové tvorby, přizpůsobení ceny)

11. Propagace, nástroje propagace a její vlastnosti

12. Reklama

13. Podpora prodeje

14. Nástroje spotřebitelské podpory prodeje