Charles Explorer logo
🇬🇧

Sociology of Family

Class at Faculty of Education |
O02312081

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tento kurz se zabývá pojetími rodiny v soudobých sociologických teoriích se zvláštním zřetelem na historické proměny instituce rodiny. Empirická část kurzu bude zaměřena na situaci současných českých a evropských rodin.

Zvláštní zřetel bude zaměřen na dysfunkční rodiny a vztah rodin a vzdělávání v současném světě. Seminář bude probíhat na základě přečtené literatury k jednotlivým tématům a vyžadována bude pravidelná příprava studentů.