Charles Explorer logo
🇬🇧

Didactics of Civics and Social Sciences

Class at Faculty of Education |
O02312418

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Semináře kurzu oborové didaktiky jsou vedeny především interaktivními metodami a jsou založeny na zážitkovém přístupu k výuce. Zaměřují se na práci s pedagogickými materiály a materiály pro výuku občanské výchovy.

Práce s nimi vede k výběru, organizaci a hodnocení učebních činností, tématických celků, stavby hodiny.