Charles Explorer logo
🇬🇧

Parenthood Education

Class at Faculty of Education |
O02313022

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah předmětu:

Výchova k manželství a rodičovství v historickém kontextu a v současném pojetí výchovy v rodině a ve škole (u nás a v zahraničí).

Prenatální a postnatální determinanty sexuálního chování

Dospívání, počátky sexuálního života

Východiska křesťanské sexuální etiky

Příprava na manželství, odpovědné rodičovství

Poruchy manželského soužití

Přirozené metody plánování rodiny, antikoncepce

Sexuální dysfunkce, sexuální deviace, sexuální menšiny

Pohlavně přenosné choroby a HIV/AIDS

Komercionalizovaná sexualita

Koncepce sexuální výchovy v platných školských dokumentech (integrace poznatků, časový sled, spolupráce s rodiči, region. odlišnosti)

Různé přístupy k otázkám sexuality a sexuální výchovy v dostupné literatuře

Znalosti a postoje dospívajících k otázkám partnerství a rodičovství

Annotation

The course provides an insight into partnership and family issues in our society. It analyses prenatal and postnatal determinants of sexual behavior, beginnings of sexual activity and problems of puberty as a risky ontogenetic period.

Within the course biological changes of adolescents, their psychosocial problems and family planning issues are discussed. Besides, factors damaging reproductive health of adolescents and consequences of commercial sexual abuse of children are explored.

The course also deals with issues of family lifestyle, family law and social-legal family protection. In creating school concept of education towards marriage and responsible parenthood, ethical attitude is preferred.