Charles Explorer logo
🇬🇧

Education towards Health

Class at Faculty of Education |
O02314032

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah předmětu:

Zdraví ? determinanty zdraví, zdraví a životní styl, WHO, dokument "Zdraví 21"

Zdraví a nemoc ? psychosomatika, zásady péče o zdraví se zaměřením na děti školního věku, lékařská péče léčební a preventivní

Člověk a životní prostředí ? faktory ohrožující zdraví

Tělesná a duševní hygiena, stres, relaxace

Prevence infekčních onemocnění ? infekční choroby v dětském věku, očkování

Alimentární nákazy

Reprodukční zdraví

Neinfekční onemocnění (civilizační choroby) ? příčiny vzniku, charakteristika jednotlivých onemocnění, prevence (choroby srdce a cév, nádorová onemocnění, diabetes, osteomalacie, zubní kaz apod.)

Výživa a zdravotní stav (nutriční návyky, zásady zdravé výživy, alternativní stravovací směry)

Poruchy příjmu potravy

Rizika závislostí ? problematika kouření a pití alkoholu, nelegální návykové látky

Výchova ke zdraví v práci třídního učitele

Podpora zdraví ve škole ? možnosti spolupráce v komunitě

Annotation

The course provides arguments to search for new ways of health promotion referring to outcomes of a research on health conditions of inhabitants. It explores health determinants and presents major tasks in education towards healthy life style with respect to program documents WHO "Health 21".

In concrete terms, the course deals with issues of nutritious behavior, civilizational disease prevention and health protection regarding social-pathological phenomena. It shows ways of incorporating education towards health into educational programs.