Charles Explorer logo
🇬🇧

Mainstream School Integration of Autistic Pupils

Class at Faculty of Education |
O02314034

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Příprava budoucích učitelů na problematiku integrace dětí se specifickými vzdělávacími požadavky do běžných základních a středních škol. Zvyšování kompetence učitelů VVP při tvorbě individualizovaných vzdělávacích programů v dílčích vyučovacích předmětech.

Obsah kurzu

Problematice integrace dětí a mládeže s pervazivními vývojovými poruchami, resp. autismem do běžných základních a středních škol dosud nebyla ve studijních plánech VVP věnována pozornost. Aktuální se tato problematika stává vydáním Směrnice MŠMT ČR z 6.6.2003 k integraci těchto dětí do všech typů škol. Kurs nabízí přehled o spektru pervazivních vývojových poruch u dětí a mládeže, typologii autistických poruch. Dále rozebírá problémy v sociální komunikaci a v chování těchto dětí. Pozornost je věnována školní úspěšnosti, specifickým dovednostem a schopnostem těchto dětí, a dále problematice školního hodnocení a klasifikace