Charles Explorer logo
🇬🇧

Anti-pedagogy

Class at Faculty of Education |
O02314037

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Antipedagogika je protestní krajní směr v pedagogice, který vnímá současnou společnost jako "výchovnou společnost" a vytýká její "pedagogický totalitarismus" dospělých. V kurzu se studenti seznámí jednak s historickými zdroji antipedagogického myšlení (Rousseau, Tolstoj, Nová výchova, antiautoritativní směry, Chomsky apod.) a také s hlavními antipedagogickými směry v pedagogice (černá antipedagogika a postpedagogika).