Charles Explorer logo
🇬🇧

Leisure-time Pedagogy

Class at Faculty of Education |
O02314040

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Poskytnout základní informace o výchově ve volném čase, přehled školských zařízení pro výchovu mimo vyučování, motivovat studující k práci v této oblasti.

Obsah kurzu

Přehled základních pojmů pedagogiky volného času.

Zařízení pro výchovu mimo vyučování - funkce.

Obsah výchovy mimo vyučování - činnosti.

Pedagogika volného času.

Současné tendence a problémy mimoškolní výchovy.

Exkurze do vybraných zařízení (podle časových možností