Charles Explorer logo
🇬🇧

Essay on Pedagogy

Class at Faculty of Education |
O02314056

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Klauzurní práci z pedagogiky píší studenti, kteří nezpracovali v tomto oboru diplomovou práci. Termín konání je oznámen současně s termíny SZZ. Pro napsání klauzurní práce je vymezena doba tří hodin. Studenti pracují samostatně bez použití jakýchkoli studijních opor (slovníky, encyklopedie, učební texty). Klauzurní práce je odborné pojednání na dané téma, které se vztahuje k studovanému oboru. Témata prací jsou volena tak, že jejich zpracování vyžaduje syntézu znalostí ze základních disciplín studovaného oboru, které jsou součástí SZZ. Klauzurní práce se hodnotí jako "vyhovující - nevyhovující" a její úspěšné zpracování je podmínkou pro připuštění k SZZ. Základním předpokladem pro úspěšné zpracování klauzurní práce je především důkladná odborná znalost zadaného tématu.

Dále je hodnocena studentova schopnost : přehledně dané téma strukturovat; jasně a výstižně formulovat myšlenky s využitím odborné terminologie; zaujmout hodnotící stanovisko k danému tématu založené na jeho analýze a zobecnění; zpracovat téma na velmi dobré jazykové úrovni.

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.