Charles Explorer logo
🇬🇧

Domestic Violence

Class at Faculty of Education |
O02314067

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kurzu:

Potřeby dítěte a jeho práva. Úmluva o právech dítěte (právní postavení dítěte ve společnosti a jeho vývoj)

Právní systém v České republice

Možná pomoci - cílová skupina, péče, spolupráce

Obchod s lidmi - obchod, migrace, pašeráctví

Domácí násilí - definice, terapie, saský model péče, právní normy

Syndrom týraného a zneužívaného dítěte (CAN) - vývoj, etiologie, epidemiologie, diagnosa,klinický obraz, terapie, prevence

Týrané dítě z pohledu oběti a pachatele

Zanedbávané dítě z pohledu oběti a pachatele

Syndrom sexuálně zneužívaného dítěte (CSA) - vývoj, etiologie, epidemiologie, diagnosa,klinický obraz, terapie, prevence

Komerční sexuální zneužívaní dětí

Možnosti péče o děti a rodiny s prvky násilí

Pomoc státních a nestátních zařízeních

Úloha učitele a školy v prevenci násilí

Otázka interdisciplinární spolupráce

Na seminářích budou řešeny případové studie - obětí i pachatelů

Studenti budou pracovat se statistickými daty, literaturou.

Videokazety k dané problematice.

Požadavky k zápočtu:

Aktivní účast v semináři

Seminární práce

Annotation

The course provides an insight into problems of home violence from the victim's and perpetrator's perspective. Students learn the conception of home violence and its basic forms, victimology and Syndrome of Abused Woman.

Besides, the course focuses on post-traumatic stress reaction, therapy, legal principles and involvement of state and private institutions in the Czech Republic and other countries. It draws attention to the interconnected terms: human dignity - health - life and violence - family - society.