Charles Explorer logo
🇬🇧

Values in Educational Systems

Class at Faculty of Education |
O02314069

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je informovat studenty o základních trendech hodnotového vzdělávání ve světě i v ČR. Dále představit jednotlivé pohledy na uvedenou problematiku z hlediska filozofického, sociálního a školsko politického.

Představit jednotlivé trendy a preference mezi hodnotami a cílovými složkami výchovy a vzdělávání v rámci kategorií žádoucích, programově prosazovaných a realizovaných.