Charles Explorer logo
🇬🇧

Social and legal child protection

Class at Faculty of Education |
O02314074

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je poskytnout právní povědomí týkající se především sociálně právní ochrany dětí a mládeže. Předmět vychází ze znalostí Úmluvy o právech. Předkládá postavení Úmluvy v právním řádu ČR. Těžiště semináře spočívá v analýze sociálně-právní ochrany dítěte, seznamuje se systémem státní i nestátní pomoci dětem a rodinám s dětmi. Obsahem předmětu je i problematika náhradní rodinné péče (formy, alternativy, institucionální zakotvení, postupy a možná rizika).

Ukazuje, jak identifikovat problémy dítěte v tísni a jak mu poskytnout sociální podporu.