Charles Explorer logo
🇬🇧

Drug Prevention

Class at Faculty of Education |
O02315061

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Obsah předmětu:

Hlavní směry politiky vlády v oblasti prevence zneužívání návykových látek

Současná drogová scéna u nás a v zahraničí

Legislativa a drogy, drogy a kriminalita

Charakteristika legálních a nelegálních návykových látek, rizika jejich zneužívání

Projevy závislosti, léčba.

Zneužívání návykových látek dospívajícími. Rodina a drogy

Virtuální závislosti

Strategie prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže v rezortu MŠMT

Programy primární prevence, aktivní sociální učení, rizikové skupiny, selektivní prevence a včasná intervence

* Požadavky k zápočtu:

Aktivní účast v seminářích

Seminární práce spojená s pedagogickým výzkumem

Úspěšnost v závěrečném testu

Annotation

The course reflects main streams of national politics of drug abuse prevention. It provides an insight into current drug situation in the Czech Republic as well as in other countries, including valid legislation.

The course includes description of individual drugs, analysis of drug abuse risks, factors promoting drug abuse, symptoms of drug addiction and cure possibilities. Moreover, basic forms of prevention and timely intervention are presented with special focus on school prevention programs.