Charles Explorer logo
🇬🇧

Current Issues in Didactics of Foreign Languages II

Class at Faculty of Education |
O02316067

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Charakteristika didaktiky cizích jazyků na přelomu století. Vývojové proměny komunikativní orientace vyučování cizím jazykům.

Současné pojetí komunikativní kompetence a jejích komponentů. Sociokulturní aspekty vyučování cizím jazykům.Vztahy mezi učební a reálnou cizojazyčnou komunikací.

Obrat k osobnosti žáka a soudobé pojetí úlohy učitele při vyučování cizím jazykům. Humanizační tendence vyučování cizím jazykům, uplatnění didaktických her.

Alternativní koncepce a intenzívní metody vyučování cizím jazykům.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Prohloubit orientaci studentů v současných inovačních trendech ve výuce cizích jazyků s hlavním zaměřením na humanizaci výuky, charakteristiku různých typů alternativních metod, rozvoj autonomního učení, využití moderních informačních technologií ve výuce cizích jazyků.