Charles Explorer logo
🇬🇧

Reproduction Health

Class at Faculty of Education |
O02317004

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kurzu:

- Období dospívání - fyziologický průběh puberty (biologická, psychická, sociální problematika),zdravotní problémy dospívání, dospívání jako rizikové období v ontogenezi

- Reprodukční zdraví v období dospívání - definice, negativní jevy poškozující zdraví dospívajícího (předčasný koitální styk, těhotenství, interrupce, pohlavně přenosné choroby, HIV/AIDS, gynekologické záněty)

- Rizika těhotenství dospívajících, pro matku, pro dítě (nedonošenost, perinatální patologie

Požadavky k zápočtu:

- Zápočtový test

Seminární práce

Annotation

This subject has been developed to analyze aspects of reproduction health and give basic information about gynaecology and family planning. The period of adolescence is defined as a danger period of ontogenesis.

There are described negative effects, which could harm reproduction health of an adolescent, and ways of prevention.