Charles Explorer logo
🇬🇧

Basics of Sexuology

Class at Faculty of Education |
O02317005

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kurzu:

- Koncepce sexuální výchovy

- Prenatální život a prenatální determinanty sexuálního chování

- Postnatální determinanty sexuálního chování, sexuální chování v dětství

- Dospívání, počátky sexuálního života

- Východiska křesťanské sexuální etiky

- Láska z pohledu sexuologa, erotika, smysl života

- Sexuální normalita, mužskost, ženskost, pravá a nepravá emancipace ženy

- Příprava na manželství, odpovědné rodičovství

- Poruchy manželského soužití

- Přirozené metody plánování rodiny

- Sexuální dysfunkce

- Plánované rodičovství, antikoncepce

- Sexuální deviace. Sexuální menšiny

- Alkohol, drogy, choroby a stárnutí ve vztahu k sexualitě

- Pohlavně přenosné choroby a AIDS

- Komercionalizovaná sexualita

Požadavky k zápočtu:

- Aktivní účast v seminářích

- Zápočtový test

- Seminární práce

Annotation

This subject is related to the problems of ontogenetic and reproduction health. It analyzes prenatal and postnatal determinants of sexual behavior.

The concept is based on the principles of Christian sexual ethics and gives solutions to the problems connected with marriage and parenthood. There are described negative consequences of commercialized sexuality, especially commercial sexual abuse of children and adolescents.

Besides, basic facts of medical sexuology and gynaecology are mentioned there.