Charles Explorer logo
🇬🇧

Basics of Clinical Medical Science

Class at Faculty of Education |
O02317006

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Obsah kurzu:

- Historické aspekty, obraz soudobého lékarství

- Základy vyšetrení se zamerením na pediatrii

- Laboratorní vyšetrovací metody, hodnocení základních výsledku

- Zobrazovací metody

- Farmakologie

- Lékové formy a základy medikace se zamerením na pediatrii

- Alternativní medicína se seminárními pracemi

- Hygienická a epidemiologická služba

- Metabolický syndrom

- Preventivní onkologický program

- Ockování

- Cestovní medicína

- Internetové zdravotnické portály. Periodika se zdravotnickou tématikou

- Systém verejné zdravotnické péce v CR

- Práva dítete a právní normy ve zdravotnictví, pracovne právní odpovednost ve zdravotnictví

- Zdravotní systém EU

- Studenti zpracují zadané téma, které budou prezentovat na semináři.

Požadavky k zápočtu:

- Prezentace v semináři na dané téma

- Aktivní účast v seminářích

Annotation

The course deals with historical and contemporary medical science. It includes: laboratory and research methods, pharmacology, alternative medicine, hygienic and epidemiologic service, preventive oncology program, vaccination, travel medicine, system of public health care in the Czech Republic, legal principles in public health care, legal responsibility in public health care.