Charles Explorer logo
🇬🇧

Drugs and Prevention of Addiction

Class at Faculty of Education |
O02317007

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Obsah kurzu:

- Hlavní směry politiky vlády v oblasti prevence zneužívání návykových látek

- Současná drogová scéna u nás a v zahraničí

- Legislativa a drogy

- Minimální preventivní program (koncepce MŠMT ČR)

- Primární prevence zneužívání návykových látek ve vzdělávacích standardech a výukových programech ZŠ a SŠ. Systém přípravy učitelů

- Charakteristika návykových látek, druhy, chemické látky zneužívané při nelegální výrobě drog.

- Rizika zneužívání návykových látek , kouření, alkohol, další drogy. Projevy závislosti, léčba. Rodina a drogy

- Zneužívání návykových látek dospívajícími. Rizikové skupiny

- Metody primární prevence, pomůcky, videoprogramy

- Primární prevence s využitím peer prvků

- Komponované pořady jako metoda prevence

- Metody aktivního sociálního cítění

- Zdravý životní styl- život bez drog

- Obhajoba seminárních prací

* Požadavky k zápočtu:

- Aktivní účast v seminářích

- Úspěšnost v závěrečném testu

- Seminární práce spojená s ped.výzkumem

Annotation

The subject is based on the state policies connected with abuse of drugs and its prevention. There is showed the drug situation in our country and other countries as well, including current laws in this field.

The students are given the description of both legal and illegal drugs with emphasis on risks connected with their abuse. There are defined the basic types of prevention of addiction, factors incourraging drug abuse, symptoms of addiction and possible ways of therapy.