Charles Explorer logo
🇬🇧

Basics of Paediatrics

Class at Faculty of Education |
O02317008

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kurzu:

- Pediatrie, její vývoj a pojetí, organizace pediatrické péče a její zařízení. Základní demografická data, definice dítěte

- Dětský věk a jeho vývojové etapy. Růst a vývoj dítěte a jeho hodnocení. Charakteristika biologického a sociálně-psychického vývoje dětí. Úmluva o právech dítěte

- Vývoj imunity, význam a systém očkování. Preventivní péče a prohlídky, nejčastější infekční onemocnění

- Fyziologický a patologický novorozenec. Dítě s nízkou porodní hmotností. Výživa dítěte. Kojení

- Choroby dýchacího systému

- Choroby trávicího systému

- Krevní choroby

- Choroby oběhového systému

- Choroby žláz s vnitřní sekrecí

- Choroby ledvin a močových cest

- Choroby CNS

- Některé příhody v pediatrii a jejich léčba

Požadavky k zápočtu:

- Aktivní účast

- Seminární práce

- Test

Annotation

The subject includes the basic problems of paediatrics, especially conception and organization of paediatric - care - both preventive and curative. It also focusses on the family care of an ill child.