Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Psychology

Class at Faculty of Education |
O02317009

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kurzu:

- vývoj předmětu psychologie, podoby psychologie, klasifikace psychologických disciplin, metody získávání dat v psychologii

- základní psychologické kategorie a myšlenkové směry, jejich stručná charakteristika

- psychika a psychické jevy, psychické dispozice a psychické procesy, determinace psychiky

- psychické procesy (vnímání, představivost, myšlení, paměť a učení, emocionální a volní procesy)

Požadavky k zápočtu:

- Aktivní účast v semináři

Zápočtová práce

Annotation

The historical backgraund of modern psychology, the basic approaches in psychology, the content and method of psychology, psychological disciplines, the study of personality, heredity and development, culture and the individual, the personality structure, temperament, abilities, intelligence and thinking, creating, motives, emotions, the Self.