Charles Explorer logo
🇬🇧

Social Psychology

Class at Faculty of Education |
O02317011

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Obsah kurzu:

Základní terminologie sociální psychologie

Jedinec a společnost

Kulturní a sociální determinace psychicky

Komunikace

Komunikační axiomy

Teorie jednání (Habermas, Luhmann)

Skupinová dynamika

Socializace

Motivace a postoje

Interpersonální vztahy a konflikty

Požadavky k zápočtu:

- Zpracování seminární práce na zadané nebo vybrané téma v rozsahu minim.5 stran, zpracování zásadně na PC nebo psacím stroji

- Přítomnost na semináři bez znalosti povinné studijní literatury bude hodnocena jako neúčast

Annotation

The course topics are behavior as a source of information and overview of basic interpretations of human behavior from the perspective of contemporary psychology and sociobiology. It is focused on analyzing fundamental premises of human communication in terms of digital and analog communication, on pragmatics of human communication and theory of assertive behavior.