Charles Explorer logo
🇬🇧

Psychology of Health

Class at Faculty of Education |
O02317013

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Obsah kurzu:

- Předmět psychologie zdraví, přehled teorií zdraví

- Psychologické faktory ovlivňující chování člověka ve zdraví a nemoci

- Psychosomatické vztahy

- Medicínská antropologie

- Salutogenetický přístup ke zdraví

- Biopsychosociální faktory ovlivňující zdraví

- Faktory poškozující zdraví člověka

- Strategie zvládání životních těžkostí a vliv sociální opory

- Otázky kvality života a výchovy ke zdravému životnímu stylu

Požadavky k zápočtu:

- Seminární práce v rozsahu min.5stran, PC

- Přítomnost na semináři bez znalosti povinné literatury bude hodnocena jako neúčast

Annotation

The course provides deeper and broader insight into psychological factors playing a certain role in health and illness and into bio-psycho-social factors maintaining, reinforcing and promoting health. Moreover, there are analyzed factors damaging and shortening human life, such as stress, smoking, alcohol, danger sexual behavior, etc.