Charles Explorer logo
🇬🇧

Legal Issues of Family

Class at Faculty of Education |
O02317014

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kurzu:

- Obecné základy práva I. (právo, právní řád, právní norma, systém pramenů práva, právní odvětví, právní vztahy, subjekty práva)

- Obecné základy práva II. (právo veřejné a soukromé, právní vztahy, právní subjektivita)

- Základy a základní pojmy veřejného práva I. (právo ústavní, obecná část správního práva, organizace veřejné moci)

- Základy a základní pojmy soukromého práva II. (pracovní právo)

- Základy a základní pojmy veřejného práva II. (právo trestní a přestupkové)

- Základy a základní pojmy soukromého práva I. (právo občanské a obchodní)

- Zákon o rodině (manželství-vznik, zánik. Manželství zdánlivé, neplatné, rozvod, ochrana dětí při rozvodu...)

- Zákon o rodině (určování otcovství, náhradní rodinná výchova, osvojení a pěstounská péče, výživné....)

- Občanský zákoník (společný nájem bytu manžely, dědění, bezpodílové vlastnictví manželů....)

- Občanský soudní řád (návrh na zahájení řízení, průběh řízení u soudu I. stupně, opravné prostředky...)

Požadavky k zápočtu:

- Aktivní účast

- Zápočtový test

Annotation

The course consists of two parts. The former serves as an introduction into basic sources and principles of law.

The aim of this part is to gain legal knowledge according to legal system currently adopted in the Czech Republic. The latter part deals with the problems of civil and family law.

It is based on the valid family law and relevant directives, civil law and civil court procedures.

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.