Charles Explorer logo
🇬🇧

Social Legal Protection of Family

Class at Faculty of Education |
O02317018

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Obsah kurzu:

- Právní úprava manželských a rodinných vztahů

- Vztahy mezi rodiči a dětmi

- Výchovná opatření

- Náhradní rodinná péče

- Vyživovací povinnost

- Trestné činy proti rodině a mládeži, proti životu a zdraví, proti svobodě a lidské důstojnosti

- Problematika domácího násilí

- Multidisciplinární systém ochrany týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte

- Další právní úprava směřující k ochraně dětí

Požadavky k zápočtu:

- Aktivní účast v seminářích

- Úspěšnost v zápočtovém testu

- Seminární práce

Annotation

The course is an introduction to the analysis of social-legal protection of children according to current law and relevant directives. It deals with the system of governmental and nongovernmental children and family support, problems of surrogate family care (forms, options, procedures), educational remedies, crimes against family and youth, against life and health, against freedom and human dignity.