Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Aesthetics

Class at Faculty of Education |
O02317019

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kurzu:

- Estetika jako věda a její postavení v systému věd

- Estetika a estetický přístup, předmět estetiky, estetická situace, estetický objekt,

- Estetický prožitek, krása

- Lidská potřeba estetického osvojování světa

- Pojem kultury, základní pojmy teorie umění

Požadavky k zápočtu:

- Odborná recenze doporučené publikace, rozbor a diskuze k zadanému problému

- Aktivní účast v semináři

- Zápočtová písemná práce

Annotation

The course objective is to acquire basic terminology for further study of aesthetics and of its theoretical concept in courses of the aesthetic module. The course clarifies the role of aesthetics as a science and its position in the system of scientific disciplines.

Furthermore, it approaches conception of culture and explains basic terminology of art theory.