Charles Explorer logo
🇬🇧

Culture of Personal Expression

Class at Faculty of Education |
O02317020

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kurzu:

- Smyl zdvořilého chování

- Zvláštnosti komunikace mezi lidmi, verbální a neverbální komunikace

- Oslovování, pozdrav

- Jak vyjádřit úctu a čest

- Představování

- Péče o tělo. Chůze, sed, postoj, oblečení

- Chování ve veřejných prostorech

- Pozvání, pozvánky, návštěvy

- Rodinné události

- Lidé veřejně činní

- Dary, korespondence, telefonování, půjčování

- Smysl zdvořilosti v dnešní době

Požadavky k zápočtu:

- Aktivní účast v semináři

- Závěrečné cvičení

- Zápočtová písemná práce

Annotation

The aim of the course is to understand why courtesy is currently important and to acquire basic rules of polite behavior. Students explore specifics of verbal and nonverbal communication among people.

Culture of personal expression/self-expression is considered an inevitable part of life style of a future teacher.