Charles Explorer logo
🇬🇧

Aesthetics I

Class at Faculty of Education |
O02317023

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Obsah kurzu:

- Problém pojmu estetiky, jeho rozpornost a vazba k filosofii a pojmu krásy

- Estetická dimenze života a její význam.Povaha estetického vztahu a jeho vymezení ve vazbě k vztahu teoretickému a praktickému, sféry estetického.Poeisis a aisthésis

- Estetická fce, norma a hodnota, jejich"nesamozřejmost

- Pojetí krásy v dějinách estetickofilosofického myšlení .

- Krása jako vlastnost světa.Krása a užitečnost, vhodnost, účelnost.Krása, dobro a pravda.Krása jako cesta ke svobodě člověka.Vkus jako schopnost posuzovat krásu, ovlivňující faktory

- Zvláštní místo umění v oblasti estetického

- Problém vztahu estetické a umělecké hodnoty

Požadavky k zápočtu:

- Seminární práce v rozsahu 8-10stran na téma týkající se oblasti estetiky, estetické výchovy, filosofie umění apod. Téma je třeba předem konzultovat s vyučujícím

Annotation

The course handles basic aesthetic categories, aesthetic dimensions of life, nature of aesthetic relation defined in view of the theoretical and practical (relation between beauty and sustainability, appropriateness and purpose, good and truth). It also examines position of art in the aesthetic sphere and in the issue of aesthetic and artistic value.